INTERNATIONAL SEMINAR ON PROTECTION OF HOSPITAL WORKERS FROM THE OCCUPATIONAL RISKS RELATED TO CARCINOGENS

INTERNATIONAL SEMINAR ON PROTECTION OF HOSPITAL WORKERS FROM THE OCCUPATIONAL RISKS RELATED TO CARCINOGENS Friday, 3 September 2021, 9.00–13.45 CET Videoconference platform Zoom RoC_Programme_3-9-2021_EN Dear colleagues, I’d like to invite you to the webinar on protection of hospital workers from the occupational risks related to carcinogens which will take place on Friday, 3 September 2021, 9.00-13.45 […]

The civil sector brings to the surface the things where the state fails

“We should continuously affirm civil society to be a society for all, rather than a civil society that many perceive as separate circles that exist for themselves,” said Milan Petkovski, MA, President of the Macedonian Occupational Safety and Health Association, at a panel CIVIL discussion on “What is the role of civil society organizations in […]

25 работници загинале лани на работните места

Македонија како во 1984. Според бројот на починати на работните места лани, земјава се изедначи со рекордот од минатиот век. Според годишниот извештај на Здружението за заштита при работа, во 2020 на работни места загинале 25 работници, главно од земјоделството и градежништвото. Ако на ова се додадат и 30 здравствени работници кои починаа како последица […]

МЗЗПР со иницијатива до Уставен суд: 100% плата за сите работници заболени од Ковид-19

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) испрати иницијатива до Уставниот суд за утврдување на законитоста и уставноста на точка 408 од Правилникот за професионални заболувања (Сл. Весник РСМ бр. 118/20). Здружението бара од Уставниот суд да ја поништи оваа дискриминирачка одредба и да се донесе нова одредба со која секој работник кој работи на […]

13th SAFETY GALA virtual workshop 2021

13th SAFETY GALA virtual workshop 2021 An endless safety experience towards a sustainable world MANAGEMENT FORCE Group, in collaboration with the Democritus University of Thrace and the Cyprus Health and Safety Association, cordially invite you to the 13th SAFETY GALA virtual workshop 2021. An endless safety experience towards a sustainable world, April 13 & 14 2021. Due to the COVID pandemic, […]

Ковид 19 не ги спречи децата да земат учествуваат на БЗР ликовниот конкурс

И во услови на пандемија, децата од основните и средните училишта од Општина Куманово земаа учество на ликовен конкурс насловен како“ Воведување на безбедноста и здравјето при работа во образованието”. До канцеларијата на МЗЗПР пристигнаа 42 ликовни творби. Пофалници, вредносни ваучери и за учениците, училиштата и менторите добија науспешните наградени во три категории. Оваа активност […]