The civil sector brings to the surface the things where the state fails

“We should continuously affirm civil society to be a society for all, rather than a civil society that many perceive as separate circles that exist for themselves,” said Milan Petkovski, MA, President of the Macedonian Occupational Safety and Health Association, at a panel CIVIL discussion on “What is the role of civil society organizations in […]

25 работници загинале лани на работните места

Македонија како во 1984. Според бројот на починати на работните места лани, земјава се изедначи со рекордот од минатиот век. Според годишниот извештај на Здружението за заштита при работа, во 2020 на работни места загинале 25 работници, главно од земјоделството и градежништвото. Ако на ова се додадат и 30 здравствени работници кои починаа како последица […]

МЗЗПР со иницијатива до Уставен суд: 100% плата за сите работници заболени од Ковид-19

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) испрати иницијатива до Уставниот суд за утврдување на законитоста и уставноста на точка 408 од Правилникот за професионални заболувања (Сл. Весник РСМ бр. 118/20). Здружението бара од Уставниот суд да ја поништи оваа дискриминирачка одредба и да се донесе нова одредба со која секој работник кој работи на […]

13th SAFETY GALA virtual workshop 2021

13th SAFETY GALA virtual workshop 2021 An endless safety experience towards a sustainable world MANAGEMENT FORCE Group, in collaboration with the Democritus University of Thrace and the Cyprus Health and Safety Association, cordially invite you to the 13th SAFETY GALA virtual workshop 2021. An endless safety experience towards a sustainable world, April 13 & 14 2021. Due to the COVID pandemic, […]

Ковид 19 не ги спречи децата да земат учествуваат на БЗР ликовниот конкурс

И во услови на пандемија, децата од основните и средните училишта од Општина Куманово земаа учество на ликовен конкурс насловен како“ Воведување на безбедноста и здравјето при работа во образованието”. До канцеларијата на МЗЗПР пристигнаа 42 ликовни творби. Пофалници, вредносни ваучери и за учениците, училиштата и менторите добија науспешните наградени во три категории. Оваа активност […]

Comparative Analyses of National OSH Councils in IPA Countriesational

The subject of this comparative analysis was carried out at the request of the Macedonian Occupational Safety and Health Association – MOSHA, as a Coordinator of the project “Enhancing Labor Conditions and Occupational Safety and Health as Support to the Western Balkan Countries towards Accessing the European Union”, supported by the European Commission. Proposed activity […]

Извештај за проценка на организациските и институционалните капацитети на националните совети за БЗР во земјите од ИПА регионот

Оваа проценка беше извршена на барање на Македонското здружение за заштита при работа – МЗЗПР, како координатор на проектот „ Подобрување на работните услови и безбедноста и здравјето при работа како поддршка на земјите од Западен Балкан за пристапување кон Европската Унија “, поддржан од Европската комисија. Евалуацијата беше спроведена во земјите од ИПА регионот […]