Policy papers on OSH system reform in Kosovo

Safety and health at work, as a fundamental right, constitute the essential segment encompassed both in the social dimension and in the health dimension. Together with workability and individual well-being, it is the primary element for the overall socio-economic development of any state. Safety and health at work represent a multidisciplinary field – a structure […]

Continue reading

SHËNDETI DHE MBROJTJA NË PUNË – Studimi Kosovë

SHËNDETI DHE MBROJTJA NË PUNË NGRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË ORGANIZATAVE REGJIONALE TË SHOQËRISË CIVILE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE DIALOGUT ME INSTITUCIONET SHTETËRORE Autor: Minir Curri Ekspert I SSHP Studimi eshtë activitet i projektit „EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG“ STUDIMI KOSOVË WEB

Continue reading

Konkurrencë : ” Gjeni sigurinë në vendin e punës”

  Zonja dhe zotërinj,   Komiteti Organizativi Konferencës të  IV  Ndërkombëtare  për bashkëpunimin rajonal  “OHS Accord”, e cila do të mbahet në Prishtinë, Republika e Kosovës, në periudhën nga 1 në 3 nëntor 2018, ju fton që të kyqeni në konkursin   “Gjeni sigurinë në vendin e punës” në dy kategori : –           Siguria në punë […]

Continue reading