SHËNDETI DHE MBROJTJA NË PUNË – Studimi Shqipëri

NGRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË ORGANIZATAVE REGJIONALE TË SHOQËRISË CIVILE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE DIALOGUT ME INSTITUCIONET SHTETËRORE Autor: Eda BEQIRI Studimi eshtë activitet i projektit „EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG“ STUDIMI ALBANIA

Continue reading

KERKESË PER MBLEDHJEN E OFERTAVE PER KONSULENT LOKAL PËR KRYERJE STUDIMI

DREJTUAR; TË GJITHE TE INTERESUARVE KERKESË PER MBLEDHJEN E OFERTAVE PER KONSULENT LOKAL PËR KRYERJE STUDIMI Në bazë të Grant Marrëveshjes  2015 / 370-380 Linja buxhetore 5.2.1 Te nderuar, Kam kënaqësinë t’ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për hartimin e një studimi. Dokumentacioni i plotë i është […]

Continue reading

Raport per aktivitetin Trajnim Rajonal i zhvilluar në Durrës më 14-15-16 Nëntor 2017

Raport per aktivitetin Trajnim Rajonal i zhvilluar në Durrës më 14-15-16 Nëntor 2017 Bazuar ne aktivitetet e planifikuara të projektit “Rritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të OSHC-ve rajonale për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut të punës me institucionet publike”, të implementuar nga BALcanOSH Network, me partner në Shqipëri AOSHC (Qendra Shqiptare e […]

Continue reading