AOSCH Second regional workshop

The Two day regional workshop “Regional training for strengthening the capacity of civil society organizations and key actors for the implementation and monitoring of existing OSH regulations and working conditions” was successfully completed!

Continue reading

SHËNDETI DHE MBROJTJA NË PUNË – Studimi Shqipëri

NGRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË ORGANIZATAVE REGJIONALE TË SHOQËRISË CIVILE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE DIALOGUT ME INSTITUCIONET SHTETËRORE Autor: Eda BEQIRI Studimi eshtë activitet i projektit „EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG“ STUDIMI ALBANIA

Continue reading

KERKESË PER MBLEDHJEN E OFERTAVE PER KONSULENT LOKAL PËR KRYERJE STUDIMI

DREJTUAR; TË GJITHE TE INTERESUARVE KERKESË PER MBLEDHJEN E OFERTAVE PER KONSULENT LOKAL PËR KRYERJE STUDIMI Në bazë të Grant Marrëveshjes  2015 / 370-380 Linja buxhetore 5.2.1 Te nderuar, Kam kënaqësinë t’ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për hartimin e një studimi. Dokumentacioni i plotë i është […]

Continue reading