Промовисана национална студију о стању безбедности и здраља на раду

Регионалнa мрежa о безбедности и здравља на раду “BALcanOSH.net” данас је промовисала Студију о стању безбедности и здравља на раду у Републици Србији. Тренутна ситуација у области безбедности и здравља на раду у Србији, број и врсти несрећа на радним местима у земљи, конкретна препорука за побољшање ситуације, као и примени законодавства и праксе Европске […]

Continue reading

Позив на догађај „Промоција Националне студије Републике Србије за безбедност и здравље на раду“

Поштовани, Дозволите ми да вам се обратим у име Регионалне мреже за безбедност и здравље на раду ” BALcanOSH.net ” и да вас позовем на промоцију студије о стању безбедности и здравља на раду у Републици Србији. Промоција ће се одржати 19. марта 2019. године (уторак) са почетком у 12 часова на Универзитету у Студентски […]

Continue reading

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – Студија

Безбедност и здравље на раду је фундаментално право запослених утврђено конвенцијама Међународне организације рада, Лисабонским споразумом и директивама Европске уније. Треба истаћи да су у Србији безбедност и здравље на раду правно зајамчени Уставом Републике Србије, према коме свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, заштиту на раду и нико се ових […]

Continue reading

POZIV ZA ANGAŽOVANJE KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE

U skladu sa aktivnostima projekta  “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i socijalnog dijaloga sa javnim institucijama“, projekta finansiranog od strane Evropske Unije,  objavljujemo poziv za angažovanje konsultanta za potrebe izrade Studije stanja bezbednosti i zdravlja na radu. U nastavku je priložena sledeća dokumentacija: Aneks 5.4 Aneks_5.6 Aneks […]

Continue reading

Infosesija radi pružanja informacija za podnošenje predloga projekta – 06.12.2017 Kragujevac

Dana 06.12.2017. godine u sklopu aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“finansiranog od strane Evropske Unije prema Programu za civilno društvo i medije 2014-2015, održana je Infosesija radi pružanja informacija za podnošenje predloga projekta. Cilj raspisivanja poziva za podnošenje projekata jeste da […]

Continue reading