Регионално медиумско вмрежување за подобри работни услови

„Безбедност и здравје при работа, стандарди за истражувачко новинарство и известување, потреби и протокол за дејствување на медиумска мрежа на регионално ниво од областа на трудот“ беше темата на работилницата која минатата недела се одржа во Охрид, во организација на Македонското здружение за заштита при работа – Скопје. На работилницата учествуваа новинари и претставници на […]

Извештај за проценка на организациските и институционалните капацитети на националните совети за БЗР во земјите од ИПА регионот

Оваа проценка беше извршена на барање на Македонското здружение за заштита при работа – МЗЗПР, како координатор на проектот „ Подобрување на работните услови и безбедноста и здравјето при работа како поддршка на земјите од Западен Балкан за пристапување кон Европската Унија “, поддржан од Европската комисија. Евалуацијата беше спроведена во земјите од ИПА регионот […]

Invitation for engage one expert

Invitation for engage one expert on preparation of comparative analysis of the functioning of the OSH National Councils at the regional level and the EU best practice paper. TOR – Comparative analysis Annex 5.4 OM Annex 5.6 Budget

Promotion regional OSH study and strategy

In the morning program of the Macedonian Television, Andrijana Zafirovska, public relations with the Macedonian Occupational Safety and Health Association visited. The issues that he addresses relate to: – Promotion of a regional study and strategy for safety and health at work – Where is Macedonia in the Balkans, according to the researches? – Investing […]

РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Граѓанското учество во процесот на донесување одлуки е од клучно значење за секое општество кое се декларира како демократско, а посебно е важно за земјите пред-пристапнички на Европската Унија. Создавањето институционални механизми за соработка на граѓаните и државните органи и тела особено на национално ниво во областа на безбедноста и здравјето при работа, во процесот […]

Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа

Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа Координаторите на проектот заедно со еден од партнерите, односно претставници од Македонското здружение за заштита при работа, како и Црногорското здружение за заштита при работа имаа можност да ја промовираат регионалната стратегија за безбедност и здравје при работа во ЕУ земја членка- Унгарија. Посетата беше […]

UDHËZUES PRAKTIK PËR ORGANIZATA QYTETARE NË PROCESIN E KRIIMIT TË POLTIKAVE PUBLIKE

Në kuadër të përforcimit të kapaciteteve të sektorit qytetarë në Republikën e Maqedonisë dhe duke marrë parasysh fuqinë e kohezionit të sajë, morëm përsipër pregaditjen dhe përpilimin e këti udhëzuesi si pjesë e agjendës europjane për inkuadrim aktiv të sektorit qytetarë në procesin e kriimit të politikave. Ky udhëzues është pjesë e proektit europjan për […]