The guest of “Glas javnosti” is Dejan Zagorac, president of the Eco Center and editor-in-chief of the magazine “Svet rada”. With Dejan Zagorec, we expose the harsh reality, he calls the accumulated problems of employees in Serbia by their real names, but he also offers part of the solution to restore dignity and regulate the […]

Continue reading

Izvestaj o nacionalnim Savetima i procena rizika Covid19

Ova procena sprovedena je na zahtev Makedonskog udruženja za bezbednost i zdravlje na radu – MOSHA, kao koordinatora projekta „Unapređenje uslova rada i bezbednosti i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, podržanog od strane Evropske komisije. Procena je sprovedena u IPA zemljama, obuhvaćenim ovim Projektom. Ovaj Izveštaj o […]

Continue reading