Проект финансиран од Европската Унија преку под-грантовата шема на Македонското здружение за заштита при работа во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“- Mинути пред несреќа имплементиран од ОХО. Беа изготвени 4 истражувачки стории потикнати од реални настани.

Vacancy for a full-time Programme Officer

The European Trade Union Committee for Education (ETUCE) has a vacancy for a full-time Programme Officer. The vacancy is for a one year temporary contract that can potentially be converted into a permanent employment contract, subject to the needs of ETUCE at the time when the temporary contract expires. The vacant position is to be […]

Документ за јавна политика за работа во услови на отворено

Изготвен документ за јавна политика во рамки на проект спроведуван од „Флоразон“- Центар за еколошка демократија- „Здрава животна средина за здрави работници“. Проектот е финансиран од Европската унија преку под-грантовата шема на Македонското здружение за заштита при работа во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување […]

Promotional meeting and panel discussion- „SASHE“

On 26 december in Belgrade, Serbia, was organized a promotional meeting and panel discussion on improving and raising awareness about the importance of prevention in terms of occupational safety and health and environmental protection. The event was realized by the Serbian Association for Safety and Health and Environmental Protection. Participants were about 30 experts in […]