Poziv medijima za formiranje regionalne medisjke mreže

Poziv medijima za formiranje regionalne medisjke mreže 1Udruženja zaštita na radu iz Makednije,Srbije, Crne Gore Kosova i Albanije odnosno BALcanOSH mreža realizuju regionalni projekat „Unaprjeđenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkanu u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, koji je finansiran od strane Evropske Komisije, a čija realizacija će trajati narednih 46 meseci.

Do sada su pripremljene i distribuirane brojne brošure o zaštiti i zdravlju na radu u uslovima pandemije Covid19. Takođe je urađen i promotivni film o Covid19 i rizicima na radnim mjestima izazvanim pandemijom, na jezicima svih 5 IPA zemalja, učesnica projekta.

Pripremljen je i distribuiran „Izvještaj o procjeni organizacionih i institucionalnih kapaciteta Nacionalnih saveta za zaštitu i zdravlje na radu u IPA zemljama“.

U okviru ovog projekta BALcanOSH mreža je pozvala sve zainteresovane medijske organizacije i novinare da se pridruže formiranju regionalne medijske mreže u oblasti rada.

Svrha formiranja i funkcionisanja regionalne mreže je potreba za poboljšanjem komunikacije i saradnje između organizacija civilnog društva, medija/medijskih orzanizacija i novinara u promovisanju pitanja koja se odnose na rad, uslove rada i zaštitu i zdravlje na radu na Zapadnom Balkanu. Osim toga ova mreža će imati za cilj jačanje stabilnosti zemalja i ubrzavanje njene političke, ekonomske i društvene reforme u evropskim integracijama.

U okviru projekta održana je prva radionica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i standarda iz oblasti istraživačkog novinarstva i izveštavanja na regionalnom nivou od 20. do 23. oktobra u Ohridu.

Na radionici je učestvovalo 15 novinara iz Makedonije, Srbije, Crne Gore, Kosova i Albanije a predavači su bili poznati makednoski komunikolog i novinarka Bojan Kordalov i Santa Argirova.

Preuzeto sa PORTAL DANAS.RS

Posted in NEWS, ZNR.