Ковид 19 не ги спречи децата да земат учествуваат на БЗР ликовниот конкурс

И во услови на пандемија, децата од основните и средните училишта од Општина Куманово земаа учество на ликовен конкурс насловен како“ Воведување на безбедноста и здравјето при работа во образованието”. До канцеларијата на МЗЗПР пристигнаа 42 ликовни творби. Пофалници, вредносни ваучери и за учениците, училиштата и менторите добија науспешните наградени во три категории. Оваа активност […]

Continue reading