Izvestaj o nacionalnim Savetima i procena rizika Covid19

Ova procena sprovedena je na zahtev Makedonskog udruženja za bezbednost i zdravlje na radu – MOSHA, kao koordinatora projekta „Unapređenje uslova rada i bezbednosti i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, podržanog od strane Evropske komisije. Procena je sprovedena u IPA zemljama, obuhvaćenim ovim Projektom. Ovaj Izveštaj o […]

Continue reading