UPUTSTVO O PREVENTIVNIM MJERAMA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD U KANCELARIJAMA / JAVNIM INSTITUCIJAMA U CILJU PREVENCIJE OD COVID – 19

  • OSNOVNE PREPORUKE ZA SPREČAVANJE PRENOSA INFEKCIJE NOVIM KORONA VIRUSOM
  • OSNOVNE PREPORUKE ZA SPRJEČAVANJE PRENOSA INFEKCIJE NOVIM KORONA VIRUSOM U JAVNIM INSTITUCIJAMA/KANCELARIJAMA
  • Korišćenje klima uređaja…

Mjere prevencije u kancelariajama i javnim institucijama

Posted in COVID 19, NEWS.