UPUTSTVO O PREVENTIVNIM MJERAMA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD NA GRADILIŠTIMA U CILJU PREVENCIJE OD KORONA VIRUSA – COVID-19

KORONA VIRUS u građevinarstvu:
EFEKTI NA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU
• Pandemija korona virusa već je ozbiljno uticala i na sektor građevinarstva. Gradilišta širom svijeta se potpuno zatvaraju ili nastavljaju sa radom sa znatno manjim brojem ljudi na terenu.
• S druge strane, postoje građevinski sektori (npr. putogradnja) koji bi mogli da ubrzaju svoje aktivnosti zbog nametnutih saobraćajnih i karantinskih ograničenja, a i zbog opšteg interesa…

Mjere prevencije na gradilištu brošura

Posted in COVID 19, NEWS.