UPUTSTVO O PREVENTIVNIM MJERAMA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD NA GRADILIŠTIMA U CILJU PREVENCIJE OD KORONA VIRUSA – COVID-19

KORONA VIRUS u građevinarstvu: EFEKTI NA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU • Pandemija korona virusa već je ozbiljno uticala i na sektor građevinarstva. Gradilišta širom svijeta se potpuno zatvaraju ili nastavljaju sa radom sa znatno manjim brojem ljudi na terenu. • S druge strane, postoje građevinski sektori (npr. putogradnja) koji bi mogli da ubrzaju svoje […]

Continue reading