UPUTSTVO O PREVENTIVNIM MJERAMA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA U CILJU PREVENCIJE OD COVID-19

Prema Direktivi 2000/54 EC Evropske unije o zaštiti radnika od rizika pri izloženosti biološkim agensima na radu CORONA VIRUS spada u grupu 4 – biološki agens koji uzrokuje tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost  – može predstavljati veliki rizik za širenje u okolinu, a obično na raspolaganju nema djelotvorne profilakse ili liječenja…

KORONA 2_

Posted in COVID 19.