UPUTSTVO O PREVENTIVNIM MJERAMA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD NA GRADILIŠTIMA U CILJU PREVENCIJE OD CORONA VIRUSA – COVID-19

Corona virus u građevinarstvu: EFEKAT NA BEZBJEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Izbijanje Corona virusa već je ozbiljno uticalo i na naša društva i na građevinsku industriju. Gradilišta širom svijeta se potpuno isključuju ili nastavljaju da rade sa manje ljudi na terenu.

S druge strane, postoje građevinski sektori (npr. izgradnja puteva) koji bi mogli da ubrzaju svoje aktivnosti zbog nametnutih saobraćajnih i karantinskih ograničenja, a i zbog opšteg značaja. Lični životi su zaustavljeni i građevinska industrija očekuje velike gubitke od ograničenja rada, zatvaranja gradilišta i mogućih bolesnih radnika…

KORONA 3_

Posted in COVID 19.