UPUTSTVO O PREVENTIVNIM MJERAMA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD NA GRADILIŠTIMA U CILJU PREVENCIJE OD CORONA VIRUSA – COVID-19

Corona virus u građevinarstvu: EFEKAT NA BEZBJEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Izbijanje Corona virusa već je ozbiljno uticalo i na naša društva i na građevinsku industriju. Gradilišta širom svijeta se potpuno isključuju ili nastavljaju da rade sa manje ljudi na terenu. S druge strane, postoje građevinski sektori (npr. izgradnja puteva) koji bi mogli da ubrzaju […]

Continue reading

UPUTSTVO O PREVENTIVNIM MJERAMA ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA U CILJU PREVENCIJE OD COVID-19

Prema Direktivi 2000/54 EC Evropske unije o zaštiti radnika od rizika pri izloženosti biološkim agensima na radu CORONA VIRUS spada u grupu 4 – biološki agens koji uzrokuje tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost  – može predstavljati veliki rizik za širenje u okolinu, a obično na raspolaganju nema djelotvorne profilakse ili liječenja… KORONA […]

Continue reading