Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа

Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа

Координаторите на проектот заедно со еден од партнерите, односно претставници од Македонското здружение за заштита при работа, како и Црногорското здружение за заштита при работа имаа можност да ја промовираат регионалната стратегија за безбедност и здравје при работа во ЕУ земја членка- Унгарија.

Посетата беше остварена во три релевантни институции:

  • Óbuda University – Будимпешта
  • Мeѓународна организација на труд Будимпешта
  • Национален трипартитен БЗР комитет

На овие средби беше ставен акцент на остварување меѓународна соработка и подршка на организациите за имплементација на стратегијата.

Posted in МЗЗПР.