Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа

Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа Координаторите на проектот заедно со еден од партнерите, односно претставници од Македонското здружение за заштита при работа, како и Црногорското здружение за заштита при работа имаа можност да ја промовираат регионалната стратегија за безбедност и здравје при работа во ЕУ земја членка- Унгарија. Посетата беше […]

Continue reading