Промовисана национална студију о стању безбедности и здраља на раду

Регионалнa мрежa о безбедности и здравља на раду “BALcanOSH.net” данас је промовисала Студију о стању безбедности и здравља на раду у Републици Србији. Тренутна ситуација у области безбедности и здравља на раду у Србији, број и врсти несрећа на радним местима у земљи, конкретна препорука за побољшање ситуације, као и примени законодавства и праксе Европске […]

Continue reading