Позив на догађај „Промоција Националне студије Републике Србије за безбедност и здравље на раду“

Поштовани, Дозволите ми да вам се обратим у име Регионалне мреже за безбедност и здравље на раду ” BALcanOSH.net ” и да вас позовем на промоцију студије о стању безбедности и здравља на раду у Републици Србији. Промоција ће се одржати 19. марта 2019. године (уторак) са почетком у 12 часова на Универзитету у Студентски […]

Continue reading

Промовирана Национална студија за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) на 14.03.2019 година, ја промовираше Националната студија за безбедност и здравје при работа. Актуелната состојба во оваа сфера, бројот и видот на повреди и несреќи на работните места во Македонија, конкретни препораки за подобрување на состојбите, како и примена на законодавството и праксата на Европската Унија во оваа […]

Continue reading