Проект финансиран од Европската Унија преку под-грантовата шема на Македонското здружение за заштита при работа во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“- Mинути

пред несреќа имплементиран од ОХО.

Беа изготвени 4 истражувачки стории потикнати од реални настани.

Posted in GRANT, NEWS.