Проект финансиран од Европската Унија преку под-грантовата шема на Македонското здружение за заштита при работа во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“- Mинути пред несреќа имплементиран од ОХО. Беа изготвени 4 истражувачки стории потикнати од реални настани.

Continue reading

Vacancy for a full-time Programme Officer

The European Trade Union Committee for Education (ETUCE) has a vacancy for a full-time Programme Officer. The vacancy is for a one year temporary contract that can potentially be converted into a permanent employment contract, subject to the needs of ETUCE at the time when the temporary contract expires. The vacant position is to be […]

Continue reading