Invitation- Study visit Bilbao

Respected, Macedonian Occupational Safety and Health Association (MOSHA), in period from 01 till 05 April 2019, is organizing study visit which goal is acquiring knowledge and connecting with professional from Balcan and representatives from EU countries. We would like to mark International Women’s Day through sharing occupational safety and healht ideas, views and topics, connecting […]

Continue reading

Проект финансиран од Европската Унија преку под-грантовата шема на Македонското здружение за заштита при работа во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“- Mинути пред несреќа имплементиран од ОХО. Беа изготвени 4 истражувачки стории потикнати од реални настани.

Continue reading

Vacancy for a full-time Programme Officer

The European Trade Union Committee for Education (ETUCE) has a vacancy for a full-time Programme Officer. The vacancy is for a one year temporary contract that can potentially be converted into a permanent employment contract, subject to the needs of ETUCE at the time when the temporary contract expires. The vacant position is to be […]

Continue reading

Документ за јавна политика за работа во услови на отворено

Изготвен документ за јавна политика во рамки на проект спроведуван од „Флоразон“- Центар за еколошка демократија- „Здрава животна средина за здрави работници“. Проектот е финансиран од Европската унија преку под-грантовата шема на Македонското здружение за заштита при работа во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување […]

Continue reading