KONFERENCIJA CIN-CG I ND VIJESTI: “ŠTO PRIJE DONIJETI PRAVILNIK O PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA I OSNOVATI INSTITUT MEDICINE RADA”

Potrebno je što prije donijeti pravilnik o profesionalnim oboljenjima i osnovati institut medicine rada kako bi zaposleni koji su oboljeli zbog uslova na radnom mjestu imali šanse da to i dokažu u Crnoj Gori, jedna je od preporuka sa konferencije Centra za istraživačko novinarstvo (CIN – CG) i ND “Vijesti” nakon što su završili seriju istraživačkih tekstova o stanju zaštite na radu.

Predloženo je i da se organizuju obuke i predavanja o značaju zaštite na radu za poslodavce, sindikalne predstavnike i zaposlene, jer je otkriveno da vrlo malo njih upoznato sa novim propisima, obavezama i pravima iz ove oblasti.

Posebnu pažnju, trebalo bi posvetiti žalbama sindikata na položaj žena u trgovini i ugostiteljstvu, ali i drugim djelatnostima i omogućiti im bolju pravnu zaštitu. Istraživanja CIN-a i “Vijesti” pokazalo je da su žene u trgovini i ugostiteljstvu, gdje ih radi oko 40 hiljada, često izložene stresu zbog rada na određeno ili bez ugovora, čestih prekovremenih a neplaćenih sati, kao i zbog straha da će zbog zasnivanja porodice dobiti otkaz, što utiče na njihovo zdravlje.

Predložene su i izmjene zakona o stečaju jer prema sadašnjim normama stečaj ukida sve pravne akte poslodavca pa i akt o procjeni rizika na radnom mjestu, a inspekcija više nema nadležnost da kontroliše tu firmu. U ovom slučaju zaposleni su prepušteni na milost poslodavcu da li će poštovati njihova prava. Ustavom je garantovano pravo na zdravo radno okruženje i ono bi moralo da važi bez obzira na pravni status poslodavca i “lex specialis” značaj Zakona o stečaju.

Predlažu i da se u srednjim školama zaštita na radu uvede kao fakultativni predmet ili kroz posebna predavanja, kao i da se uradi novo istraživanje o radu maloljetnika i plan na njihovoj zaštiti. Prema istraživanju UNICEF-a od prije dvije godine 6 odsto djece starosti od 5 do 17 godina u Crnoj Gori bilo je uključeno u poslove opasne po zdravlje.

Potrebno je i da se nastavi saradnja Ministarstva rada i socijalnog staranja i Inspekcije zaštite na radu sa medijima u cilju promocije normi i standarda iz ove oblasti, ali i kako bi se smanjila praksa mnogih poslodavaca da ne odgovaraju na pitanja medija o zaštiti na radu i da zabranjuju zaposlenima da daju izjave na ovu temu.

Učesnici konferencije žalili su se i da je Ministarstvo zdravlja ukinulo drugostepeno komisiju o procjeni radnih sposobnosti.

Načelnica Direkcije za zaštitu na radu Danijela Šuković pohvalila je projekat, navodeći da je potrebno upoznati poslodavce i zaposlene sa novim normama. Ona je navela da je usvojen zakon koji je u skladu sa EU standardima i da sada imaju 53 pravilnika, a da ih je još nekoliko i pripremi.

CIN će učesnicima poslati predloge preporuka za unaprijeđenje ove oblasti kako bi zajedno došli do kvalitetnih zaključaka koji će naknado biti publikovani. CIN je ovu konferenciju “Uloga medija u dostizanju evropskih standarda u oblasti zaštite i zdravlja na radu” realizovao u okviru projekta “Za zdravo i sigurno radno okruženje”, kojeg sprovodi u partnerstvu sa ND “Vijesti”, uz podršku regionalne mreže udruženja zaštite na radu BALcanOSH i Evropske unije.

Posted in GRANT, NEWS.