Старата механизација и невнимателноста главен фактор за несреќите во земјоделството- „Достоинствен работник“

Posted in GRANT, MEDIA LIBRARY, NEWS.