ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно видео

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европска Комисија, Брисел и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор 2015/370-380,финансиран преку повикот EuropeAid/ 150147/DH/ACT/Multi Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува   ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно видео СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ 2015/370-380 Буџетска линија 5.8 […]

Continue reading

Seminar- „Driving cabotage and combined transport in Norway“

A seminar aimed „Driving cabotage and combined transport in Norway“ was taking place in Sofia, Bulgaria, on 15 th November. Organizers were: Norwegian labor inspection and social partners in the transport sector from Bulgaria.     The seminar provided information and guidance on: The rules that apply when driving cabotage or combined transport in Norway […]

Continue reading