Konkurrencë : ” Gjeni sigurinë në vendin e punës”

 

Zonja dhe zotërinj,

 

Komiteti Organizativi Konferencës të  IV  Ndërkombëtare  për bashkëpunimin rajonal  “OHS Accord”, e cila do të mbahet në Prishtinë, Republika e Kosovës, në periudhën nga 1 në 3 nëntor 2018, ju fton që të kyqeni në konkursin   “Gjeni sigurinë në vendin e punës” në dy kategori :

–           Siguria në punë dhe shëndeti ( Promovimi i kulturës parandaluese të SSHP ) ;

–           kushtet e dobëta të punës që ndikojnë në sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve (kushtet e dobëta të punës ndikojnë në shëndetin e punëtorëve dhe të sigurisë).

Qëllimi i konkursit: Të Ju inkurajoj, frymëzojnë, dhe nxisë – që Ju në vendin e punës, apo në vendin e punës e të dashurit tuaj, miqve tuaj, bashkëpunëtorët, që përmes fotove Tuaja të rastit dhe duke përfshirë të gjitha aktivitetet dhe shërbimet ekonomike : industria, bujqësia, zanatet, trafiku, tregtia, turizmi dhe hotelier të paraqitni situate të cilat janë të përshkruara në dz kategoritë mësipër.

 

Nëse veproni, ju mund të inkurajoni praktikat e mira në ndërtimin e një kulture parandaluese për sigurinë dhe shëndetin në punë ose për të parandaluar ndodhjen e aksidenteve dhe lëndimeve në punë.

 

Konkursi : Konkursi është i hapur për të gjithë personat e interesuar , fotografë, amatorë dhe të rinj , banorë të rajonit të Ballkanit . Një autor mund të konkurrojë me së paku 1, dhe maksimumin 10 fotografi , jo më të vjetër se një vit kalendarik , qoftë ditë apo natë. Fotografitë duhet të dorëzohen në formatin jpg . Madhësia e fajlit nuk duhet të kalojë 20 MB. Fotot nuk duhet të jenë më të vogla se 1600 piksele në gjerësi nëse janë horizontale ose 1600 piksele në lartësi nëse janë vertikale dhe nuk duhet të përmbajnë asnjë stampë ose logo .

Autori , aplikimin e tijë duhet të dorëzoj përmes postës zyrtare për këtë qëllim : kontakt@mzzpr.org.mk me një tregues të kategorisë në të cilën konkurron.

 

Aplikimi: Përveç fotografisë, emri dhe mbiemri i autorit, titulli i fotografisë, duhet të shkruhet në mënyrë të qartë në e-mail dhe me kërkesë të autorit – dhe një përshkrim të shkurtër të fotografisë / fotografive me të cilat ai aplikon .

 

Konkursi Tech: Afati i fundit për dërgimin e fotografive 26 tetor 2018 në 16 orë. Zgjedhja e fotografive do të bëhet nga Komisioni i formuar nga Komiteti Organizativ i Konferencës. Më 30 tetor 2018 nga . , autorët e 20 fotove më të mire do të informohen

Fotografitë në të dy kategoritë, duke marrë parasysh kriteret e mëposhtme: Kreativiteti, foto cilësisë dhe mesazhi që transmetohet. Të gjitha fotografitë e marra do të shtypen dhe shfaqen gjatë hapjes  së Konferencës.

Vetëm 20 foto, 10 në kategorinë e zgjedhur nga juria do të jetë subjekt i vendosjes për dhënien e një çmimi duke mbledhur vota nga pjesëmarrësit në konferencë – 1 nëntor 2018.

Do të jepen tri çmime : së pari çmim – 120,00 euro, çmimi i dytë – 100,00 euro dhe çmimi i tretë 75,00 euro.

Të gjitha fotot e tjera do të jenë objekt në ankand gjatë mbajtjes të Konferencës.

 

Shënim: Vetëm fotografitë që nuk kanë marrë pjesë në konkurse të tjera do të mirren parasysh, foto të cilat nuk janë ekspozuar dhe për të cilat autori zotëron të gjitha të drejtat. Autori, me kërkesën e tij, i jep të drejtë Komitetit Organizativ të Konferencës që të disponojë lirisht fotografitë e tij dhe t’i përdorë ato për publikimin e profilit në Facebook, faqen e internetit të konferencës dhe mediave të tjera sociale për botimin në libra dhe revista të botuara nga Konferenca , shpalljet për konkurset e reja dhe qëllime të tjera të marketingut dhe komercial.

 

Kjo është një mundësi e mrekullueshme për adhuruesit e fotografive për të demonstruar nëpërmjet kreativitetit të tyre mënyrën se si e kanë imagjinuar një ambient pune të sigurt.

Ne besojmë se kjo iniciativë do të mbështetet nga shumë punëtorë, punëdhënës, studentë, studentë dhe të gjithë të interesuarit, dhe se rrjeti BALcanOSH.net do të marrë fotografi të reja dhe interesante përfaqësuese.

Gara të tilla të ngjashme kanë ekzistuar paraprakisht nga subjekte të ndryshme dhe kanë qenë gjithmonë të suksesshme me shumë interes.

 

 

 

 

 

Posted in KOSHA.