Студијата за безбедноста и здравјето при работ

Во прилог ја имате Студијата за безбедноста и здравјето при работа за Република Македонија. Со исклучително задоволство и гордост можам уште еднаш да ја потенцирам пионерската работа на Македонското здружение за заштита при работа во соработка со своите партнери континуирано да работи на унапредување на безбедноста и здравје при работа со цел заштита на здравјето, […]

Continue reading