Безбедност и здравље на раду је фундаментално право запослених утврђено конвенцијама Међународне организације рада, Лисабонским споразумом и директивама Европске уније. Треба истаћи да су у Србији безбедност и здравље на раду правно зајамчени Уставом Републике Србије, према коме свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, заштиту на раду и нико се ових права не може одрећи…

Публикација је израђена у оквиру пројекта Европске уније – „EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG“

Аутор:
Др Петар Булат-Редовни професор медицинског факултета у Београду

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – Студија

Posted in NEWS, PUBLICATIONS, УБЗРС.