KONFERENCA NDËRKOMBËTARE PËR BASHKËPUNIM RAJONAL – OSH Accord

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE PËR BASHKËPUNIM RAJONAL OSH Accord Prishtinë, 01-03 nëntor, 2018 TEMA DHE QËLLIMI I KONFERENCËS Bota ku jetojmë dhe punojmë, pëson ndryshime në çdo aspekt me ritme dhe mënyra të pabesueshme pothuajse çdo ditë. Rregullat e jetesës dhe të punës marrin vlera të reja që shumë shpesh ndiqen dhe kuptohen nga njerëzit. Për shkak të kësaj, në […]

Continue reading