Повик за прибирање на понуди за печатење на Студија за безбедност и здравје при работа

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европска Комисија, Брисел и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор 2015/370-380,финансиран преку повикот EuropeAid/ 150147/DH/ACT/Multi

Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

за печатење на материјали

СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ 2015/370-380

Буџетска линија 1.5

Почитувани,

 

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог државните институции”” Ве поканува да учествувате во постапка за печатење на материјали.

Целосната документација е приложена подолу.

ТоР за печатење на Студија за БЗР

Posted in NEWS, МЗЗПР.