POZIV ZA ANGAŽOVANJE KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE

U skladu sa aktivnostima projekta  “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i socijalnog dijaloga sa javnim institucijama“, projekta finansiranog od strane Evropske Unije,  objavljujemo poziv za angažovanje konsultanta za potrebe izrade Studije stanja bezbednosti i zdravlja na radu.

U nastavku je priložena sledeća dokumentacija:

Aneks 5.4

Aneks_5.6

Aneks 5.3 TOR za studiju

Posted in УБЗРС.