KERKESA PER MBLEDHJEN E OFERTES PER KONSULTANT VENDOR PER PUNIM STUDIMI NGA SSHP

Zonja dhe zotërinj,

Kam kënaqësinë t’ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për përgatitjen e një studimi. Dokumentacioni i plotë i është bashkëngjitur kësaj letre dhe përmban:

A. Udhëzimet dhe kërkesat e tenderuesit

B. Anexi:

  • Organizimi dhe metodologjia – Kërkesa për ofertë / Përshkrimi i projektit dhe specifikacioni teknik (Aneksi 5.3)
  • Curriculum vitae e konsulentëve (CV)
  • Oferta teknike – organizimi dhe metodologjia (dorëzuar nga tenderuesi – Shtojca 5.4)
  • Buxheti (paraqitur nga ofertuesi si ofertë financiare, duke përdorur shabllonin e bashkangjitur në Aneksin 5.6).

Me respekt,

Milan PETKOVSKI

Menaxher i Projektit

Shkup

22.Dhjetor 2017

Për më tepër informata rreth thirrjes Ju lutemi te na kontaktoni ne e-mailin: kosova.osh@gmail.com

Tor studim final KOSOVO

ANEX_5.4

ANEX_5.6

 

 

Posted in KOSHA.