Infosesija radi pružanja informacija za podnošenje predloga projekta – 06.12.2017 Kragujevac

Dana 06.12.2017. godine u sklopu aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“finansiranog od strane Evropske Unije prema Programu za civilno društvo i medije 2014-2015, održana je Infosesija radi pružanja informacija za podnošenje predloga projekta.

Cilj raspisivanja poziva za podnošenje projekata jeste da stimuliše efektivnu povezanost između civilnog društva i medijskih organizacija u promociji OSH praksi, socijalnih problema i uslova rada i poboljšanje reprezentativnosti, kredibiliteta i održivost CSOs u IPA regionu.

Specifični grantovi za akcije su podrška/medijskim organizacijama za OSH istraživačke priče u IPA regionu.

Predlozi projekta treba da uključe :

  • Ohrabrivanje razvoja OSH istraživačkog novinarstva;
  • Utiču  na  društvo  u  smislu  podizanja  svesti  o bezbednosti i zdravlju na radu;
  • Ponude inovativni pristup koji može da dovede do promene stava građana;
  • Povećaju svest i potrebu za kvalitetno OSH istraživanje koje ima za cilj postizanje bezbednosti i produktivnosti poslova i zdravih radnika, i u isto vreme  naglašavaju ulogu profesionalnog i etičkog novinarstva u štampanim i elektronskim medijima.

Učesnicima su predstavljeni ciljevi projekta i poziva, kvalifikacioni kriterijumi, vrste aktivnosti za koje mogu konkurisati, raspodela finansija, proces podnošenja prijava, dinamika i vremenski okvir, tabela evaluacije, transfer sredstava kao i načini izveštavanja.

Posted in УБЗРС.