Повик за подгрантова шема за проекти за истражувачко новинарство

Maкедонското здружение за заштита при работа во партнерска соработка со Црногорско здружение за заштита при работа, Српско здружение за заштита при работа, Косовско здружение за заштита при работа и Албанско здружение за заштита при работа, во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“ број на договор 2015/370-380 поддржан од страна на Европската комисија, објавува регионален повик за подгрантова шема за проекти за истражувачко новинарство во областа на безбедноста и здравјето при работа.
Крајниот рок за пријавување на конкурсот е 10.01.2018.
Деталите за повикот како и документацијата за пријавување во прилог.

Guidelines 1

ANNEX A

ANNEX B

Annex C Budget

 

 

Posted in МЗЗПР.