Повик за подгрантова шема за проекти за истражувачко новинарство

Maкедонското здружение за заштита при работа во партнерска соработка со Црногорско здружение за заштита при работа, Српско здружение за заштита при работа, Косовско здружение за заштита при работа и Албанско здружение за заштита при работа, во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови […]

Continue reading