Raport per aktivitetin Trajnim Rajonal i zhvilluar në Durrës më 14-15-16 Nëntor 2017

Raport per aktivitetin Trajnim Rajonal i zhvilluar në Durrës më 14-15-16 Nëntor 2017 Bazuar ne aktivitetet e planifikuara të projektit “Rritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të OSHC-ve rajonale për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut të punës me institucionet publike”, të implementuar nga BALcanOSH Network, me partner në Shqipëri AOSHC (Qendra Shqiptare e […]

Continue reading