RAPORT PER TRAJNIMIN 03-05.10.2017- Prevallë-Prizren

R A P O R T  RRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË ORGANIZATAVE CIVILE REGJIONALE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE DIALOGU ME INSTITUCIONET SHTETËRORE Shoqata Kosovare e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në kuadër të projektit “Ngritjen e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin […]

Continue reading