Three-day training in Kragujevac

Serbian Association for occupational safety and health within the activities of the project “Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labor conditions and dialogue with public institutions”, held three-day training in the period from 24-26.10.2017. in Kragujevac. The training was held during the European Week for Safety […]

Continue reading

RAPORT PER TRAJNIMIN 03-05.10.2017- Prevallë-Prizren

R A P O R T  RRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË ORGANIZATAVE CIVILE REGJIONALE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE DIALOGU ME INSTITUCIONET SHTETËRORE Shoqata Kosovare e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në kuadër të projektit “Ngritjen e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin […]

Continue reading