TREĆI KROS-SEKTORSKI SASTANAK 01. 03. 2017 – Kragujevac

Kros-sektorski sastanak koji je održalo Udruženje za bezbednost.na radu, medijske organizacije. Ukupan broj učesnika 25.

Ova aktivnost prevashodno ima za cilj umrežavanje i uspostavljanje saradnje između pravnih lica/preduzetnika u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu, lica/menadzera za bezbednost i zdravlje na radu i medijskih organizacija sa organizacijama civilnog društva radi promocije i unapređenja stanja u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu, razmene iskustva i identifikovanje ključnih uzroka nastanka velikog broja povreda na radu, smrtnih slučajeva, profesionalnih oboljenja, postojeći pravni okvir i njegova primena  u praksi.

Učesnici sastanka kao što su poslodavci, predstavnici kompanija koje se bave uslugama u oblasti bezbednosti i udravlju na radu, (pravna lica i preduzetnici)  lica za bezbednost i zdravlje na radu, menadzeri za bezbednost i zdravlje na radu i ostala stručna lica zajedno sa medijima i organizacijama civilnog društva su imali priliku da razmene svoja mišljenja i iznesu svoje predloge tokom diskusije.

Oni su predstavili izazove sa kojima se poslodavci susreću u sferi sprovođenja zakona o bezbednosti i zavlju na radu kao i podzakonskih propisa i ukazali  da je neophodno raditi na kontinuiranoj edukaciji u ovoj oblasti i istakli značaj organizovanja okruglih stolova, sastanaka i konferencija kako bi se zajedničkim razmatranjem postojećeg stanja došlo do konkretnih rešenja kako u pogledu zakonodavstva tako i u pogledu primene dobrih praksi kojima će se doprineti smanjenju broja povreda na radu, profesionalnih oboljenja pre svega u onim kritičnim granama industrije kao što su građevinska, industrija rudarstva, mašinska,hemijska, itd.

U početnom delu sastanka predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje  na radu Srbije, g-din Dragoslav Tomović je predstavio analizu stanja bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji iz ugla Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije, kroz postojeći zakonodavni okvir i primenu zakona i podzakonskih propisa, probleme sa kojima se susreću mali i srednji preduzetnici, značaju kontinualne edukacije lica za bezbednost i zdravlja na radu, kao i poslodavaca, zatim licence u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu, kao i postojeća strukturi poslovanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Predstavnici Unije poslodavaca su izrazili duboku zabrinutost zbog postajanja visokog stepena nezaposlenosti i nedovoljne zaposlenosti, naročito među mladima, i prepoznajemo potrebu za strategijama održivog razvoja koje bi se aktivno bavile zapošljavanjem mladih na svim nivoima. U tom smislu prepoznajemo potrebu za izradu globalne strategije za zapošljavanje mladih.

Tokom diskusije, Predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Rasinskog okruga g-din Branko Radonjić, je na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izneo svoj stav o postojećem stanju u ovoj oblasti,  o primeni zakona i podzakonskih propisa, obavezama poslodavaca, iskustvima u praksi u pogledu sprovođenja zakona i podzakomsklih propisa, radu nadležnih institucija itd.

Na osnovu razmatranja od strane učesnika može se konstatovati da postoji dovoljan broj zakonskih i drugih normi kojima je uređeno ostvarivanje prava iz radnog odnosa, a pre svega u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Međutim, brojni su problemi pre svega u sferi primene tih propisa, dakle u sprovedenom  kontrolnom mehanizmu, koji u osnovi ne obezbeđuju primenu zakonskih propisa. Brojni  problemi koji direktno ili indirektno utiču na zakonitost rada nastaju i zbog velikog broja  otvorenih pitanja u funkcionisanju inspekcijskog sistema u celini.

Učesnici sastanka su se složili da je neophodno da:

  • obezbediti finansiјsku i tehničku podršku za uvođenje alata za procenu rizika i drugih IT alata sa fokusom na prioritetne sektore ;
  • razviti smernice i prepoznati primere dobre prakse, uzimaјući u obzir specifičnu prirodu i uslove u malim i srednjim, a posebno u mikro preduzećima;
  • promovisati razmenu dobre prakse, gde će mala i srednja preduzeća dobiti podršku velikih sistema  kako bi se unapredila sveukupna  kultura i podizala svest za primenu propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu;
  • proceniti situaciјu mikro preduzeća u sektorima sa niskim rizikom i izbeći  za sada prisutne administrativne barijere (poјednostaviti pravnu regulativu ,  procenu rizika, uključuјući i potrebnu normativnu dokumentaciјu).

Prepoznata je  diversifikaciju aktera i zainteresovanih strana u procesu postizanja poboljšanja ambijenta za bolje i bezbednije poslovanje. U tom kontekstu, potvrđena je  dalja potrebaza punim i efikasnim učešćem svih, a posebno socijalnih partnera , u globalnom procesu donošenju odluka.

Potrebna je saradnja na svim nivoima, lokalnom, nacionalnom i regionalnom kako bi se uspostavile smernice za dalje postupanje u sferi bezbednosti i zdravlja na radu i omogućila što veća uključenost organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka davanjem svojih predloga, mišljenja i istraživanja.

Posted in УБЗРС.