КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРЕВЕНЦИЈА НА РАК ПОВРЗАН СО РАБОТНИТЕ МЕСТА“

КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРЕВЕНЦИЈА НА РАК ПОВРЗАН СО РАБОТНИТЕ МЕСТА“

23 – 25 МАЈ 2016  АМСТЕРДАМ

Конференцијата на тема “Спречување на рак поврзан со работата” е во организација на Министерството за социјални работи и вработување на Холандија, како дел од претседавање со ЕУ во 2016 година.

Општата цел е да се стимулираат мерките за превенција од рак поврзани со работните места поради изложеност на канцерогени материи во ЕУ. Во овој контекст, целта е воведување на повеќе и подобри превентивни мерки на работните места како и поставување на повеќе гранични вредности.

Премногу луѓе умираат во ЕУ како резултат на рак поврзани со работното место. Ако сакаме да се намали бројот на жртвите, потребна е заедничка акција на сите засегнати страни: Политичарите, креатори на политики, научници, работниците, работодавачите и другите засегнати страни.

За таа цел преку повеќе излагања и презентации како и дискусии ќе се обратат повеќе авторитети од различни области, а поврзано со ракот на работните места.

На конференцијата присуствува и претседателот на „Македонското здружение за заштита при работа“ г-дин. Милан Петковски.

Линк за конференцијата:

http://english.eu2016.nl/events/2016/05/23/preventing-work-related-cancer-conference-on-carcinogens

Posted in МЗЗПР.