КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРЕВЕНЦИЈА НА РАК ПОВРЗАН СО РАБОТНИТЕ МЕСТА“

КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРЕВЕНЦИЈА НА РАК ПОВРЗАН СО РАБОТНИТЕ МЕСТА“ 23 – 25 МАЈ 2016  АМСТЕРДАМ Конференцијата на тема “Спречување на рак поврзан со работата” е во организација на Министерството за социјални работи и вработување на Холандија, како дел од претседавање со ЕУ во 2016 година. Општата цел е да се стимулираат мерките за превенција од рак […]

Continue reading

Annual National OSH Awards 24.02.2017 – Sofia, Bulgaria

On 24.02.2017 Foundation for OSH in Sofia, Bulgaria, for the seventh-time organized annual national OSH awards. The purpose of this event was by examples of good practice in this area to induce the activities related to the prevention and control of workplace risks, through active participation of all stakeholders. The competition for the award traditionally […]

Continue reading