КРОС СЕКТОРСКИ СОСТАНОЦИ

Во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции” во  просториите на Стопанска Комора на Македонија, во месец декември,  беа организирани три крос секторски состаноци. Првиот крос секторски  состанок беше организиран на 12.12.2016 год. На состанокот присутни беа претставници […]

Continue reading

Cross Sector Meetings – Skopje 12, 13, 19 December 2016

Within the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with public institutions” in December, 2016 were organized three cross sector meetings, with venue at the Economic Chamber of Macedonia. The first cross sector meeting was organized on 12.12.2016 for representatives of trade unions, civil society […]

Continue reading