Izvještaj sa medjusektorskog sastanka održanog u Podgorici 15.12.2016. godine

 

Dana 15. decembra 2016., UZNRCG je održalo prvi međusektorski sastanak u Podgorici, u okviru regionalnog projekta „Podizanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih građanskih organizacija u unapređenju uslova rada preko dijaloga sa javnim institucijama“.

Cilj sastanka je bio identifikovanje problema u oblasti zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori iz ugla predstavnika zaposlenih, kao i uloga medija u kreiranju preventivne kulture kada je ZiZNR u pitanju. Sastanku su prisustvovali predstavnici oba sindikata USSCG i SSCG, kao i predstavnici medija. Ovom prilikom su predsjednik UZNRCG Zdenko Janković i generalni sekretari USSCG i SSCG Srđa Kekovic i Duško Zarubica potpisali memorandume o saradnji.

Očekujemo da će ovo dovesti do čvršće saradnje između UZNRCG i sindikalnih organizacija, podsticanja dijaloga za poboljšanje uslova rada i stanja zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, kao i zajedničkog podizanja svijesti o važnosti profesionalne prakse i zajedničkih aktivnosti u edukaciji poslodavaca i zaposlenih kada je zaštita i zdravlje u pitanju.

Predstavnici sindikata su tokom sastanka naveli brojne probleme u ovoj oblasti. Podsjetili su na smrtne slučajeve na radu na gradilištima, Željezari Nikšić, elektroprivredi, fabrici oružja u Mojkovcu, kao i nehumane uslove u KAP-u i dr. Iz sindikata građevinarstva su podsjetili na činjenicu da na građevinama gine veliki broj radnika, ali da je većinom riječ o radnicima angažovanim na crno, koji nisu prošli obuku, niti poslodavac koristi mjere zaštite, te se ovakvi slučajevi i ne evidentiraju. Pomenuli su i da imaju lošu saradnju sa nekim poslodavcima, poput graditelja autoputa, kineskog CRBCa, koji već godinu i sedam mjeseci ne dozvoljava posjetu gradilištu.

Iz sindikata elektroprivrede, naveli su da njihovi radnici obavljaju izuzetno teške i opasne poslove uz veliki pritisak javnosti. U slučaju kvara, svi žele da kvar bude što prije otklonjen i da dobiju električnu energiju, te radnici, u želji da kvar što pije otklone, često rade i bez zaštitne opreme i mimo uputstava, u dežurstvima koja traju i po 24 sata, i tada dolazi do grešaka sa fatalnim ishodima.

I ostali prisutni su bili jedinstveni u ocjeni da se zakonske obaveze iz oblasti ZiZNR najčešće ne primjenjuju, što dovodi do povreda na radu. Ipak, kao najveci problem naveden je nizak nivo znanja o ovoj oblasti, što je dovelo do opšteg zaključka da je u Crnoj Gori neophodna kontinuirana edukacija, kako poslodavaca, tako i zaposlenih.

Prilikom organizovanja ovog sastanka, najveći problem je bio kako animirati medije da se aktivno uključe i prisustvuju sastanku. U najvećem broju slučajeva pokazivali su nezainteresovanost za ovu temu, nijesu vidjeli svoju ulogu u kreiranju preventivne kulture kada je zaštita i zdravlje na radu u pitanju, a neki predstavnici medija su tražili novčanu nadoknadu da bi se bavili ovom temom.

Uprkos tim problemima, na sastanku su bili predstavnici Javnog servisa (RTCG), štampanih medija, Udruženja novinara Crne Gore, kao i različitih radija i portala. Bili su saglasni da je njihova uloga u kreiranju javne svijesti, kada je u pitanju zaštita i zdravlje na radu, ogromna. Pokazali su spremnost da prave televizijske i radio emsije na ovu temu, ali su nažalost došli do zaključka da bi to bilo teško izvodljivo. Jedan od krucijalnih razloga je taj što zaposleni imaju strah od otkaza, te bi bilo veoma teško nagovoriti ih da o stanju zaštite i zdravlja na radu, o eventalnim povredama koje su oni ili njihove kolege doživjeli, javno govore.

Predstavnici medija su, osim toga, predložili da UZNRCG kvartalno dostavlja medijima izvještaj o evidentiranim povredama i smrtnim slučajevima na radu, uz svoje viđenje situacije koja je do toga dovela.

Zaključak svih prisutnih na sastanku je da je u Crnoj Gori neophodna edukacija na svim nivoima, kada je oblast zaštite i zdravlja na radu u pitanju, a da bi sa edukacijom trebalo započeti u što ranijoj životnoj dobi – još u vrtićima i osnovnim školama, a nastaviti kroz srednjoškolsko obrazovanje, kao i na fakultetima.

Prisutni su izrazili želju i da budu upoznati sa rezulatima predstojećih međusektorskih sastanaka na kojima će učestvovati predstavnici poslodavaca odnosno državnih institucija. Tek nakon tih sastanaka, po ocjeni prisutnih, će se imati realnija slika razloga stanja oblasti zaštite i zdravlja na radu u CG. Očekujemo da će se tom prilikom detektovati zašto:

  • samo nešto više od 4 % poslodavaca u CG posjeduje Akt o procjeni rizika,
  • samo mali broj zaposlenih je upoznat s postojanjem Zakona o zaštiti i zdravlju na radu,
  • zaposleni često nijesu zainteresovani da primjenjuju mjere zaštite,
  • poslodavci nijesu raspoloženi da primjenjuju preventivne mjere zaštite na radu.

 

Koordinator projekta

Đina Janković

U produzetku su linkovi za clanke koji su izasli u medijima:

 

http://www.kolektiv.me/83329/cg-samo-4-poslodavaca-ima-procjenu-rizika-na-radnom-mjestu

http://www.vijesti.me/vijesti/sprijeciti-smrt-na-radnom-mjestu-916483

Posted in ZNR.