Гостување на Славица Јанкова – проект координатор на МЗЗПР, на Националниот сервис МРТ1

Гостување на Славица Јанкова – проект координатор на МЗЗПР, во утринската програма на Националниот сервис МРТ1. Промовиран е проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со Државните институции”, и активностите на BALcanOSH мрежата.

Continue reading

Slavica Jankova – project officer guest on National TV MRT1

On 10.12.2016 Slavica Jankova project officer in MOSHA, was guest in National TV  MRT1 morning program, presenting the vision and activities that follow as part of the project “Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labor conditions and dialogue with Public Institutions”  

Continue reading