CROSS SECTOR MEETING – Tirana 07. 12. 2016

Based to the planned activities of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with public institutions”, on 7-th of December, in Tirana was held Cross-sector meeting. The objective of the meeting was: Identification of needs, shortcomings and problems of civil society organizations, trade unions […]

Raport mbi aktivitetin “Cross-sector meeting” Mbajtur ne Tirane ne 7.12.2016

  Sipas aktiviteteve te planifikuara të projektit “Rritja e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të OSHC-ve rajonale për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogun e punës me institucionet publike”, implementuar nga BALLcanOSH Network, me partner në Shqipëri AOSHC (Albanian Occupational Safety and Health Center), ne 7 dhjetor 2016 u mbajt në Tiranë takimi i […]