Izvještaj o inicijalnom sastanku u Podgorici održanom 22. septembra

Izvještaj o inicijalnom sastanku u Podgorici održanom 22. septembra

Naš prvi inicijalni sastanak održan je u Podgorici, u hotelu Terminus, 22. septembra 2016. Sastanak je organizovan na osnovu aktivnosti projekta “Podizanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih građanskih organizacija u unapređenju uslova rada preko dijaloga sa javnim institucijama”.

Cilj sastanka bio je:

Identifikovanje potreba, nedostataka i problema u organizacijama civilnog društva i medijima, u njihovom angažovanju u kreiranju politike u društvu; građenje partnerstva u procesu donošenja odluka, podržavanje dijaloga da bi se unaprijedila saradnja između regionalnih organizacija i javnih institucija za socijalno uključivanje i unapređenje radnih uslova; uspostavljanje saradnje i kreiranje regionalnog partnerstva između BALcanOSH mreže i organizacija civilnog društva u IPA regionu; omogućavanje razmjene znanja i umjeća i konekcija, kao i širenje njihovih uticaja u kampanjama i propagiranju u strateškim operacionim planovima i politikama na nacionalnom i regionalnom nivou; kao i podizanje javne svijesti o važnosti profesionalne prakse, društvenih problema i civilnih organizacija.

Sastanku su prisustvovale sljedeće organizacije:

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Uprave za inspekcijske poslove, dva sindikata, udruženja poslodavaca, doktora medicine rada, različitih nevladinih organizacija, stručnih lica i medijskih organizacija. Milan Petkovski, menadžer projekta, prisustvovao je takođe.

Diskutovalo se  o trenutnoj situaciji zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, izazovima struke i kako ih prepoznati; nedostatku realanih informacija o tome koliko zaposlenih se povrijedi na radnom mjestu, koliko njih ima profesionalna oboljenja, koliko ih je izloženo opasnim / cancerogenim materijama; i kako će svi ti problemi uticati na bezbjednost i zdravlje zaposlenih. Takođe je diskutovano o tome kako medijske organizacije mogu pomoći i doprinijeti podizanju javne svijesti u ovoj oblasti.

Predstavnici zaposlenih i poslodavaca, javnih institucija i stručnih lica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, govorili su o problemima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, svako iz svog ugla. Shodno tome, zaključili su da su međusektorski sastanci veoma važni, jer na njima dolazi do neophodne razmjene znanja i iskustava.

Ovaj sastanak je pokazao partnerima jasnu sliku o budućem radu, kako u pogledu sprovođenja projekta, tako i po pitanju povećanja aktivnosti u dijelu zaštite i zdravlja na radu.

Učesnici su ispunili anketu koja će pomoći u razvoju projekta u budućnosti.

Na kraju, predsjednik MOSHA Milan Petkovski i potpredsjednik UZNRCG Branislav Šebek su potpisali Memorandum o međusobnoj saradnji.

Fotografije s prvog inicijalnog sastanka se mogu vidjeti u nastavku.

Posted in ZNR.

Leave a Reply