“Kick of meeting” Скопје 24.08.2016

На 24.08.2016 год. во просториите на Македонското здружение за заштита при работа се одржа kick of meeting, каде што беа презентирани стратегијата и акциониот план на проeктот ,,Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со Државните институции”. Беа разменети идеи и насоки за следните активности меѓу учесниците на проектот: Македонско Здружение за заштита при работа, Српско Здружение за заштита при работа – Србија, Црногорско здружение за заштита при работа, Центар за безбедност и здравје при работа – Албанија и Косовско здружение за заштита при работа.
Главна цел на проектот е воспоставување на дијалог меѓу регионалните граѓански организации и државните институции во подобрување на условите за работа во Балканскиот регион како и подигнување на капацитетот на постоечката регионална мрежа на здруженија за БЗР, BALcan.OSH.net
Исто така, г-динот Малком Мекинтајр, претседавач на одборот на ново зачленети држави во Институцијата за безбедност и здравје при работа (IOSH) пред учесниците на проектот ја претстави промотивната кампања насочена кон Балканот-,,no time to lose”.

Posted in МЗЗПР.

Leave a Reply