“Kick of meeting” Скопје 24.08.2016

На 24.08.2016 год. во просториите на Македонското здружение за заштита при работа се одржа kick of meeting, каде што беа презентирани стратегијата и акциониот план на проeктот ,,Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со Државните институции”. Беа разменети идеи и насоки за следните […]

Continue reading