Проект финансиран од Европската Унија преку под-грантовата шема на Македонското здружение за заштита при работа во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“- Mинути пред несреќа имплементиран од ОХО. Беа изготвени 4 истражувачки стории потикнати од реални настани.

Vacancy for a full-time Programme Officer

The European Trade Union Committee for Education (ETUCE) has a vacancy for a full-time Programme Officer. The vacancy is for a one year temporary contract that can potentially be converted into a permanent employment contract, subject to the needs of ETUCE at the time when the temporary contract expires. The vacant position is to be […]

Promotional meeting and panel discussion- „SASHE“

On 26 december in Belgrade, Serbia, was organized a promotional meeting and panel discussion on improving and raising awareness about the importance of prevention in terms of occupational safety and health and environmental protection. The event was realized by the Serbian Association for Safety and Health and Environmental Protection. Participants were about 30 experts in […]

Final event-BSPK and TV Syri

Project “Increasing awareness and cooperation for occupational health and safety in Kosovo CSOs through investigative journalism” is realized by Union of Independent Trade Unions of Kosova, funded by European Union through grant scheme of the Macedonian Occupational Safety and Health Association.